klasa F
klasa psychoedukacyjna

Bądź bliżej człowieka

To klasa dla tych, którzy interesują się motywami ludzkiego postępowania, formami pomocy drugiemu człowiekowi, tematyką społeczną, chcą nauczyć się kreatywnego myślenia, radzenia sobie z emocjami. Przygotowuje do studiów wyższych o kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych. Współpraca z ATH, wolontariat, warsztaty psychoedukacyjne i nauka podstaw języka migowego - to jej atuty.

 

 

 

Przedmioty uzupełniające: Elementy języka migowego oraz neurografika i zajęcia artystyczne (elementy historii sztuki) – do wyboru (według deklaracji zainteresowań i potrzeb).

 

 W przypadku dokonywania wyboru drugiego grupa musi liczyć min. 12 osób, zajęcia mogą być realizowane międzyoddziałowo.

Rozszerzone przedmioty:

język polski, biologia i język angielski

I język : język angielski, II język (do wyboru) : język niemiecki, język francuski lub język włoski