top of page

klasa C
społeczna: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo      

To nowa klasa, która nawiązuje do długiej tradycji służby społecznej naszej Szkoły, jej działań charytatywnych. Naszym celem jest przygotowanie Was do zawodów związanych ze służbą społeczną (bezpieczeństwo wewnętrzne, ratownictwo). Promujemy przedmioty takie jak bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne, które będą realizowane pod patronatem Wydziału Zdrowia ATH (pierwsza pomoc - Certyfikat Unii Europejskiej, medycyna ratunkowa - katastrofy, promocja zdrowia),we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Policji (teoretyczne i praktyczne zajęcia w terenie, pokazy
i ćwiczenia strażackie i ratownicze, certyfikaty Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - członek i dowódca oraz OSP).


Przedmioty dodatkowe: ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe

Rozszerzone przedmioty:

biologia i język angielski

I język : język angielski, II język (do wyboru): język niemiecki, język francuski, język włoski lub język hiszpański

I Ty możesz zostać bohaterem!

15A48D19-CE4A-43C6-9C3A-0E61DFED0432
F4760574-8C34-4E67-9FAF-9E20DB534DC1
83742690-6FF8-464F-B05E-28BE31430FA5
50023178-86B4-4BCE-BE10-FA2AF342290D
3D4A78DA-AB4B-459C-BE97-72A04220EE79
2C02EE87-F952-46B4-8AA7-70392823BF8C
7A4A1AEE-3668-4863-925F-DD52FDED9A64
20211214-111938
zawody z pierwszej pomocy
część teoretyczna z pierwszej pomocy
pokazy z pierwszej pomocy
pokazy z pierwszej pomocy
bottom of page