Uczniowie klas maturalnych z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej już na początku roku szkolnego zawierzyli siebie
i cały trudny czas związany z przygotowaniem do egzaminu dojrzałości Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Pani Jasnogórskiej Królowej Polski. Razem z nauczycielami modlili się o światło Ducha Świętego na czas egzaminu maturalnego w maju, rozeznanie swojego powołania i dobre wybory życiowe.       

Już w autokarach, w drodze do Częstochowy czytali rozważania tajemnic bolesnych i wspólnie z opiekunami odmówili różaniec.       

Najważniejszym punktem pielgrzymowania i zarazem szczytem modlitewnego spotkania było sprawowanie mszy świętej w ich intencji w Sanktuarium Kaplicy Różańcowej przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Do tego wydarzenia przygotowywali się długo, bo od początku roku szkolnego ucząc się pieśni liturgicznych, części stałych mszy świętej, tekstów liturgii słowa i tekstów drogi krzyżowej.  Po zakończonej Eucharystii Apelem Jasnogórskim osobiście zawierzyli siebie i swoich bliskich Matce Bożej, a w Kaplicy Cudownego Obrazu już na osobistej modlitwie mogli spotkać się z czułą Matką, do której pielgrzymowali. Słoneczna pogoda, która towarzyszyła od początku     do końca pobytu
w Częstochowie umożliwiła nam odprawienie drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Tutaj też modląc się, śpiewając pieśni, czytając rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej dali świadectwo swojej wiary.